குரு பெயர்ச்சி

குரு பெயர்ச்சி

மக்களின் நலன் கருதி குரு விஷ்வாமித்ரா அறக்கட்டளை சார்பாக மகா குரு உச்ச யாக பெயர்ச்சி விழா அகத்தியர் ஜெனாசித்தர் தலைமையில் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது.